Dziś jest: 4 grudzień 2023 r.
Szukane wyrażenie:


sprawdź repertuar na dzień:Znajdź projekcje filmu:


SCENA
FILM
GALERIA
EDUKACJA
EDUKACJA KULTURALNA
AUTORSKA PRACOWNIA PLASTYCZNA
APRAPLA
SZKOŁA MUZYKÓW ROCKOWYCH S.M.ROCK
PRACoffNIA
USŁUGI
O NAS
FOTORELACJE
TERMINARZ IMPREZ
20 TNF
21 TNF
BYŁ SOBIE BLUES...2007
DNI TARNOWA 2006
BYŁ SOBIE BLUES...2006
22 TNF
DNI TARNOWA 2008
BYŁ SOBIE BLUES...2008
23 TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA
BYŁ SOBIE BLUES... 2009


Tarnowskie
Centrum
Kultury


ul. Rynek 5
33-100 Tarnów
POLAND

tel/fax:+48 14 6 888 888

email: tck@tck.pl

Kino Marzenie
ul. Staszica 4
33 - 100 Tarnów
POLAND

tel/fax:+48 14 6 888 885

email: kino@tck.plEDUKACJA / EDUKACJA KULTURALNA

drukuj
2007-10-01
„BLIZNY Z HONORU I MIŁOŚCI” - październikowe wycieczki edukacyjne (źródło: Inf.wł.)
„BLIZNY Z HONORU  I MIŁOŚCI” – szlakiem cmentarzy wojskowych z okresu I Wojny Światowej na ziemiach powiatu tarnowskiego,
to nowa  propozycja edukacyjna.

Celem wypraw jest znalezienie na terenie powiatu śladów lokalnych dowodów heroizmu i patriotyzmu w imię Wolnej Ojczyzny.

To także przypomnienie Pierwszej Wojny Światowej i obejrzenie interesujących zabytków architektonicznych, które uczą humanitarnego szacunku wobec wszystkich poległych.  

Spotkanie rozpoczyna się w Piwnicach TCK 15 minutowym wprowadzeniem połączonym z prezentacją multimedialną,  po której autokarem podstawionym przy Seminarium Duchownym (ul. Piłsudskiego) wyruszy wycieczka następującą trasą:

- Cmentarz Wojskowy Nr 198 - Błonie
- Cmentarz Wojskowy Nr 190 – Janowice
- Cmentarz Wojskowy Nr 191 - Lubcza
- Cmentarz Wojskowy Nr 192 – Lubcza
- Cmentarz Wojskowy Nr 193 - Dąbrówka Szczepanowska


Czas trwania wycieczki - około 3 godzin, jedna grupa do 43 osób (ilość miejsc w autokarze).
Bilety w cenie: 7 zł. do nabycia w kasie - Biurze Obsługi TCK - Rynek 5.
Cena biletu obejmuje: ubezpieczenie, przejazd autokarem, przewodnika.

Terminy wycieczek:
poniedziałki - 8, 15, 22, 29 października, godz. 11.30  
piątki - 5, 12, 19, 26 października - godz. 12.30
W razie niepogody wycieczka odbędzie się w innym  terminie.


Zgłoszenia przyjmuje oraz dodatkowych informacji udziela Dział Imprez Tarnowskiego Centrum Kultury - Rynek 5, tel.014 6 888 888, e-mail: anna@tck.pl.Cmentarz Wojskowy Nr 198 - Błonie
Cmentarz znajduje się przy drodze z Tarnowa do Zgłobic. Projektował H. Scholz, na planie prostokąta o powierzchni 1415 metrów kwadratowych. Nekropolia otoczona jest żelaznym płotem na kamiennych słupach. Centralne miejsce zajmuje duży, masywny krzyż z datą 1914 – 1915. Na nekropolii spoczywają ciała: 208 żołnierzy armii austro – węgierskiej, 104 żołnierzy armii rosyjskiej, 7 mogił zbiorowych, 297 pojedynczych. Cmentarz posiada również nazwę Podgórki.


Cmentarz Wojskowy Nr 190 – Janowice
To bardzo piękny cmentarz wojenny, położony na cmentarzu parafialnym. Projektował H. Scholz. Cmentarz na planie wydłużonego prostokąta, teren obniża się w stronę wejścia. Ogrodzony dużym kamiennym murem. Posiada powierzchnię 726 metrów kwadratowych. Cmentarz wyróżnia pomnikowa ściana z płaskorzeźbą Chrystusa na Krzyża. Na nekropolii spoczywają ciała: 114 żołnierzy armii austro – węgierskiej, 16 żołnierzy armii rosyjskiej, 20 mogił masowych, 76 pojedynczych. Daty śmierci: 26 XII 1914, 3 – 5 V 1915.
Obecnie cmentarz jest w stanie bardzo dobrym - wyremontowano pomnik i ogrodzenie oraz nagrobki i pole grobowe. Inskrypcja autorstwa Hansa Hauptmanna wyrzeźbiona u stóp Chrystusa głosi, w wolnym tłumaczeniu:
Wrota śmierci prowadzą wiernych w nieśmiertelność.
Szczęśliwi żegnają nas, dzięki których ofierze żyją.

Przed ścianą pomnikową mała kwatera z betonowym krzyżem kryjąca doczesne szczątki poległych żołnierzy polskich z września 1939.


Cmentarz Wojskowy Nr 191 – Lubcza
Położony na skraju lasu, przy lokalnej drodze z Lubczy do Dąbrówki Szczepanowskiej. Typowy, charakterystyczny cmentarz wojskowy z okresu I wojny światowej. Rozpościera się z niego przepiękny widok na Wał oraz Lubinkę i Pogórze Rożnowskie. Projektował go H. Scholz. Pomnik centralny w formie wysokiej na 9,5 m kolumny na postumencie z inskrypcją i płaskorzeźbą antycznego hełmu zwieńczonej dębowymi wieńcami wyraźnie nawiązuje do antyku. Inskrypcja , autorstwa H. Hauptmanna wykuta dookoła bazy kolumny głosi:
Nie zakłócajcie żalem szczęśliwego spokoju chwalebnej śmierci!
Nie roztrząsajcie przerwanego życia i cierpień poległych !
Wdzięczni, radując się pokojem , czcijcie wierność tego czynu!

Cmentarz zajmuje powierzchnię 1288 metrów kwadratowych. Spoczywają tu ciała: 93 żołnierzy armii austro – węgierskiej, 111 żołnierzy armii rosyjskiej, 6 mogił zbiorowych. Daty śmierci: 3 – 5 V 1915.
Znani z przynależności pułkowej żołnierze armii cesarskiej należeli za życia m.in. do 1. i 3. Pułków Cesarskich Strzelców Tyrolskich i 14.  pułku piechoty „Ernsta Ludwiga Wielkiego Księcia Hessen i Rhein”. Jedyny żołnierz carski którego przynależność pułkową zidentyfikowano należał do 131. tyraspolskiego pułku piechoty.


Cmentarz Wojskowy Nr 192 – Lubcza
Ten duży i bardzo interesujący cmentarz znajduje się obok dużego kompleksu leśnego, przy drodze z Lubinki do Janowic. Cmentarz projektował H. Scholz i G. Rossmann.
Imponujący wielkością obszar (ok. 45 x 55 m - plan il. 1) kryje zwłoki 457. żołnierzy austro – węgierskich  i 218. rosyjskich poległych głównie 2.V.1915 r. Jednostki pochowanych tutaj żołnierzy cesarskich to m.in: 1.,2.,3 i 4. pułki cesarskich strzelców tyrolskich, 14. pułk piechoty rekrutujący żołnierzy w okolicach Linzu i Grazu, 59. pułk piechoty w 1914 r. składający się w 98% z Austriaków z okolic Salzburga, 81. pułk piechoty z żołnierzami z okolic czeskiej Jihlavy, 95. pp rekrutujący w 1914 r. żołnierzy w okolicach Czortkowa na dzisiejszej Ukrainie,   28. praski pułk piechoty,  II i III. pułki strzelców cesarskich, 9. pułk piechoty honwedu. Proporcjonalnie do wielkości powierzchni wielki jest i obiekt centralny - neorenesansowa kaplica mierzy 17 m wysokości. Dolna kondygnacja kaplicy posiada otwarta formę, tak że w prześwicie jest widoczny ołtarz z wysokim krzyżem i tablicą inskrypcyjną na dole która głosi w wolnym tłumaczeniu:
Twardzi jak ta góra, Odpieraliśmy najeźdźców,
Teraz leżymy w wiernych objęciach ziemi, Którą obroniliśmy

Kaplica znajduje się na niewielkim tarasie terenowym ograniczonym w narożnikach masywnymi niskimi słupami zakończonymi ośmiobocznymi płaskimi ostrosłupami. Na grobach pojedynczych i zbiorowych typowe krzyże żeliwne małe nakładane na lico betonowych stel. Drugim ważnym elementem cmentarza jest duża brama, ujęta w 2 słupy kamienne.


Cmentarz Wojskowy Nr 193 - Dąbrówka Szczepanowska
Położony na południowym krańcu wsi, na wzgórku w zakolu drogi do Lubczy, wśród zagajników.
Wyróżnia go duży pomnik - pylon wysokości 17 metrów, wykonany jest z  ciosów kamiennych, z czterech stron posiada wnęki w których znajdują się rzeźby przedstawiające wieńce z liści dębu oraz słowa inskrypcji:
Bohaterowie szturmowali  to wzgórze
Bronione przez bohaterów
Nieśmiertelna sława wieńczy zwycięzców

Nekropolia o powierzchni 1788 metrów kwadratowych, składa się z dwóch kwater: części austriackiej, położonej przy pomniku oraz z części rosyjskiej, do której prowadzi wąska alejka przez mały zagajnik. Cmentarz projektował H. Scholz. Na nekropolii spoczywają żołnierze: armii austro – węgierskiej w liczbie 358, 235 Rosjan, 92 mogiły zbiorowe, 73 pojedyncze. Daty śmierci: 18 – 19 XII 1914, 2 – 3 V 1915. Ciekawostką jest  fakt, iż cmentarz wybudowano wprost na miejscu walk wojennych. W odtworzonych okopów znajdują się m. in. przykryty schron przeciwszrapnelowy oraz stanowiska dla strzelców. W pobliżu kwater, w całym lasku otaczającym cmentarz bardzo widoczne są także oprócz linii okopów liczne leje po pociskach.
Zgasły imiona nasze, lecz jaśnieją nasze czyny - tak można przetłumaczyć niemiecką inskrypcję z tablicy na pomniku kwatery austro – węgierskiej - masywnym prostopadłościennym postumencie zwieńczonym wysokim łacińskim drewnianym krzyżem.
Ok. 150 m na wschód od obelisku znajduje się kwatera rosyjska z pomnikiem o kształcie analogicznym do kształtu pomnika na kwaterze austriackiej, lecz zwieńczonym krzyżem trójramiennym. Na pomniku kwatery rosyjskiej niemiecka inskrypcja głosi:
Wspólna ojczyzna wzywa wszystkich poległych
PROPOZYCJE NA PAŹDZIERNIK - LATWACE i BIŻUTERIA ARTYSTYCZNA

ZAPISY DO PRACOWNI W SEZONIE 2009/2010

WAKACYJNA PRACoffNIA - Warsztaty wikliniarstwa - Pracownia TCK, 27.08.09

WAKACYJNA PRACoffNIA - Lipiec, sierpień 2009

LETNIA AUTORSKA PRACOWNIA PLASTYCZNA - Lipiec 2009

PracOFFnia - LETNIA BIŻUTERIA ARTYSTYCZNA - Pracownia TCK, 28.06.09

PRACoffNIA - WYPLATANIE KOSZY Z WIKLINY - Pracownia, 04 - 06.04.09

PracOFFnia - WIOSENNA BIŻUTERIA ARTYSTYCZNA - Pracownia, 15.03.09

OTWARTA PRACOWNIA - "ŚWIAT KOMIKSU", "WSZYSTKO O ZIMIE" - Pracownia TCK, 18-20 i 23-25.02.09

PRACoffNIA - WARSZTATY MALOWANIA NA JEDWABIU - Pracownia TCK, 15.02.09

PRACoffNIA - WARSZTATY TWORZENIA W GLINIE - Pracownia TCK, 24 - 25.01.09

WARSZTATY DECOUPAGE'U - Pracownia TCK, 6 - 9.12.08

KONWÓJ KULTURY NA WYSTAWĘ WORLD PRESS PHOTO 08 - Kraków, 22.11.08

PRACoffNIA - Warsztaty biżuterii karpackiej i tradycyjnej - Pracownia TCK, 15 - 19.11.08

PRACoffNIA - WITRAŻ - OBRAZY ZE SZKŁA - Pracownia TCK, 18,19.10.08 i 21,22.10.08

PRACoffNIA w sezonie 2008/2009

WARSZTATY ANIMACJI FILMOWEJ DLA DZIECI - Pracownia TCK, 23 - 26.09.08

ZAPISY NA SEZON 2008/2009

LETNIA PRACOWNIA PLASTYCZNA - Sierpień 2008

PISANKI JAK MALOWANE - Warsztaty, 15.03.08

FERIE W TCK

KONWÓJ KULTURY - MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, 13.01.08

KONWOJE KULTURY - "PRZYGODY Z WIEDZĄ", Kraków, 04.12.07

WARSZTATY JAZZOWE - 6 - 7.12.2007

Warsztaty taneczne - Sala Koncertowa TCK, 24 - 25.11.07

Zajęcia w APP w sezonie 2007/2008

"KONWÓJ KULTURY" - Muzeum Powstania Warszawskiego, 04.11.07

„BLIZNY Z HONORU I MIŁOŚCI” - październikowe wycieczki edukacyjne

Zapisy do APP na rok 2007/2008

LETNIE PLENERY

Ferie z APP

ZATAŃCZ ZE MNĄ jeszcze raz... - Karnawałowe kursy tańca w TCK

SZKOŁA MUZYKÓW ROCKOWYCH S.M.ROCK

Ostatni "Spacer po Starym Cmentarzu" - 08.10.06

2-gi wrześniowy "Niedzielny Spacer po Starym Cmentarzu"

Zapisy do APP na rok 2006/2007

Wrześniowe "Niedzielne spacery po Starym Cmentarzu"

Sierpniowy spacer po Starym Cmentarzu

Warsztaty Flamenco w TCK i koncert na Rynku

Warsztaty dla młodych DJ-ów

"Niedzielny Spacer po Starym Cmentarzu" - 23.07.06

Program zajęć APP - lato 2006

ZATAŃCZ ZE MNĄ - lipcowe warsztaty taneczne

„Gdzie Król Jegomość bywać raczył – opowieść o polskich zamkach..." wykład dr A. Wójcika

„Niedzielny Spacer po Starym Cmentarzu” w czerwcu

Niedzielne Spacery po Starym Cmentarzu - – oprowadza Antoni Sypek

„Zamek Królewski w Warszawie- apartamenty Stanisława Augusta" - wykład dr Adama Wójcika

"ZAMEK KRÓLEWSKI w WARSZAWIE" - wykład dr Adama Wójcika

"KORONACJE KRÓLEWSKIE" - wykład dr Adama Wójcika

Oferta edukacyjna dla zorganizowanych grup młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Nowy cykl spotkań z historią

Teatr Plastyczny Michała Poręby - APRAPLA

Autorska Pracownia Plastyczna Elżbiety i Witolda Pazerów

| SCENA | FILM | GALERIA | EDUKACJA | USŁUGI | O NAS | FOTORELACJE | TERMINARZ IMPREZ | 20 TNF | 21 TNF | BYŁ SOBIE BLUES...2007 | DNI TARNOWA 2006 | BYŁ SOBIE BLUES...2006 | 22 TNF | DNI TARNOWA 2008 | BYŁ SOBIE BLUES...2008 | 23 TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA | BYŁ SOBIE BLUES... 2009 |
(©) www.tck.pl 2005. Wszelkie prawa zastrzeżone.