Dziś jest: 30 listopad 2022 r.
Szukane wyrażenie:


sprawdź repertuar na dzień:Znajdź projekcje filmu:


SCENA
FILM
GALERIA
EDUKACJA
USŁUGI
O NAS
FOTORELACJE
TERMINARZ IMPREZ
20 TNF
21 TNF
BYŁ SOBIE BLUES...2007
DNI TARNOWA 2006
BYŁ SOBIE BLUES...2006
22 TNF
DNI TARNOWA 2008
BYŁ SOBIE BLUES...2008
23 TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA
AKTUALNOŚCI
BYŁ SOBIE BLUES... 2009


Tarnowskie
Centrum
Kultury


ul. Rynek 5
33-100 Tarnów
POLAND

tel/fax:+48 14 6 888 888

email: tck@tck.pl

Kino Marzenie
ul. Staszica 4
33 - 100 Tarnów
POLAND

tel/fax:+48 14 6 888 885

email: kino@tck.pl23 TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA / AKTUALNOŚCI

drukuj
2009-04-18
23 TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA (źródło: Inf.wł.)
Tarnowska Nagroda Filmowa, festiwal wybranych polskich filmów fabularnych  – realizowana już od 23 lat – jest wydarzeniem popularyzującym, promującym, a tym samym upowszechniającym dorobek polskiej kinematografii i najstarszym po Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni festiwalem związanym z polskim filmem.


W tym roku 23 Tarnowska Nagroda Filmowa odbędzie się w dniach 10 – 16 maja 2008 r., a  program Festiwalu adresowany jest jak zawsze do widzów  w każdym wieku; zarówno dzieci, młodych, jak i dorosłych.
Festiwal nasz, wielokrotnie wspierany i rekomendowany był przez znaczące osoby i instytucje, w tym: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Tarnowa, jak również wielu znaczących ogólnopolskich patronów medialnych. Dowodem tego, jak pozytywnie jest postrzegany nasz Festiwal w środowisku filmowym i na mapie imprez filmowych w Polsce, może być fakt nominowania Tarnowskiej Nagrody Filmowej w kategorii „Krajowe wydarzenie filmowe” do pierwszej edycji Dorocznych Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) za lata 2006, 2007. W tym roku również honorowym patronatem Festiwal objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Tarnowa.

W programie tegorocznej edycji 23 Tarnowskiej Nagrody Filmowej, festiwalu wybranych polskich filmów fabularnych znajdą się stałe propozycje regulaminowe, jak projekcje konkursowe, jak również szereg imprez towarzyszących.
Tegoroczną edycję Festiwalu rozpocznie uroczysty przedpremierowy pokaz wyjątkowego filmu Jacka Bławuta „Jeszcze nie wieczór” z udziałem reżysera oraz bohaterów tej pięknej opowieści, nestorów polskiego aktorstwa, Danuty Szaflarskiej, Beaty Tyszkiewicz, Ireny Kwiatkowskiej, Ewy Krasnodębskiej, Romana Kłosowskiego,  Jana Nowickiego.
Ważną uroczystością pierwszego dnia festiwalu będzie również uroczystość wręczenia Nagrody za całokształt twórczości i wkład w dorobek polskiej kinematografii 23 TNF przyznanej w tym roku wybitnemu aktorowi Franciszkowi Pieczce.
Wręczenie Nagrody nastąpi w Tarnowskim Teatrze im L. Solskiego w wyjątkowej oprawie, po spektaklu Teatru Powszechnego z Warszawy „Słoneczni chłopcy” z udziałem Laureata którem w spektaklu towarzyszy równie wybitny aktor Zbigniew Zapasiewicz.
Nagroda ta przyznawana jest od 2005 roku. Laureatami jej zostali dotychczas Andrzej Wajda, Janusz Morgenstern i Tadeusz Konwicki.

23 Tarnowska Nagroda Filmowa w tym roku dostarczy szereg różnorodnych propozycji, wśród których znajdą się:

PROJEKCJE KONKURSOWE (Kino Marzenie, 10 – 15.05.09) to projekcje wybranych filmów posiadających wysokie walory artystyczne lub mających wyjątkowe znaczenie dla polskiej kinematografii, powstałe w okresie pomiędzy kolejnymi edycjami Nagrody. Filmy prezentowane na projekcjach konkursowych oceniane są przez trzy niezależne gremia Jury, które mają za zadanie wybrać najlepszy film, a jego reżyser uhonorowany zostaje nagrodą w postaci statuetki oraz nagrodą pieniężną. Pierwszym ze wspomnianych gremiów jest Jury TNF, składające się z przedstawicieli różnych środowisk kulturotwórczych naszego miasta i regionu. Jury TNF obraduje pod przewodnictwem twórcy profesjonalnie zajmującego się sztuką filmową i przyznaje reżyserowi wybranego, tym samym uznanego za najlepszy film festiwalu, Statuetkę „Maszkaron”.  
W tym roku Przewodniczącą Jury 23 TNF będzie Dorota Kędzierzawska, reżyser, laureatka nagrody Grand Prix w 2008 roku za filmI> „Pora umierać”. W skład jury wejdą również m.in. Artur Reinhardt, Jerzy Armata, Grzegorz Turnau, Ryszard Jaźwiński,  Maria Wardyń, Krystyna Latałowa, Łukasz Maciejewski.

Wśród prezentowanych filmów konkursowych znajdą się m.in. filmy nie prezentowane wcześniej  w Tarnowie, w tym wymieniony już wcześniej „Jeszcze nie wieczór” Jacka Bławuta, oraz „0-1-0” Piotra Łazarkiewicza, „Wino truskawkowe” Dariusza Jabłońskiego, „Stary człowiek i pies” Witolda Leszczyńskiego, „Lekcje Pana Kuki” Dariusza Gajewskiego, „Drzazgi” Macieja Pieprzycy a także filmy już uznane jak Małgorzaty Szumowskiej „33 sceny z życia”, czy Jerzego Skolimowskiego „Cztery noce z Anną”
Drugą z nagród, Statuetkę „Kamerzysta”, przyznaje Jury Młodzieżowe. Złożone jest ono z reprezentantów szkół średnich i wyższych naszego miasta. Tym samym nagroda  ta w znaczącym stopniu jest wyrazem gustów i oczekiwań młodego odbiorcy, i jednocześnie wskazaniem tego, czego młode pokolenie na dzień dzisiejszy  oczekuje od twórców polskich filmów.                                      
Trzecim z gremiów oceniających filmy jest publiczność, przyznająca w drodze plebiscytu swoją nagrodę – Statuetkę „Publika”. Wszystkie te nagrody mają charakter opiniotwórczy, stając się wyrazem gustów publiczności i lokalnych środowisk kulturotwórczych.  
W tym roku włączone zostały do regulaminu dwie nagrody specjalne ufundowane przez Telewizję Kino Polska i Kino RP.
Statuetki zostaną wręczone laureatom podczas Gali Finałowej 23 TNF na tarnowskim Rynku, 16 maja 2009 roku.
(Projekt statuetek: Ewa Fleszar – Maszkaron, Sławomir Micek – „Wierność”, „Publika”, „Kogut”, uczniowie PLSP w Tarnowie – „Kamerzysta”)

PROJEKCJE KONKURSOWE DLA DZIECI (Kino Marzenie, 11 – 13.05.09), prezentowane są w przeglądzie  „Kino Młodego Widza” organizowanym już po raz trzeci  wraz z sekcją dziecięcą Stowarzyszenia Filmowców Polskich.  Dzieci zobaczą zestawy  ajnowszych zgłoszonych przez wytwórnie filmowe do konkursu filmów, które oceni Dziecięce Jury, przyznając autorowi najlepszego filmu Statuetkę „Koguta”. W programie KMW znajdzie się również przegląd monograficzny reżysera Janusza Łęskiego,  oraz spotkanie z twórcą.
Dodatkową propozycją w ramach tego cyklu będą:
Warsztaty dla opiekunów, nauczycieli i animatorów – „Film jako środek wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży”, w oparciu o program PISF „Edukacja filmowa”.

PROJEKCJE DODATKOWE o charakterze monograficznym i retrospektywnym,  w których przybliżamy widzom dorobek naszej kinematografii, przypominając filmy, które odegrały znaczącą dla niej rolę. Tym razem przegląd ten związany będzie z osobą Laureata Nagrody za całokształt twórczości, Franciszkiem Pieczką, oraz 100-leciem filmu polskiego.

W ramach tego cyklu przewidywane zatem są:                                                  
1.    Projekcje plenerowe (Rynek, 12 – 14.05.09): „Pograbek”, „Jańcio Wodnik”, „Szabla od komendanta” - wybranych filmów z udziałem Franciszka Pieczki (3 filmy),                          
2.   „Filmy o filmach” (Piwnice TCK, 10.05.09) – Film  polski w dokumencie na 100 lecie polskiego kina: m.in. „Na planie”, „Szajbus”, „Portret artysty z czasów młodości”, Kinema”, „Mój Kieślowski”, projekcje uzupełni wykład Jerzego Armaty

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

SPOTKANIA
(Kawiarnia Kina Marzenie, 11 – 15.05.09) - propozycjami programowymi festiwalu będą towarzyszące projekcjom konkursowym spotkania widzów z twórcami oraz aktorami występującymi                      w filmach konkursowych.

WYSTAWY - prezentowane w Tarnowskim Centrum Kultury w trakcie trwania 23 TNF:
„Nieznane polskie plakaty filmowe z ubiegłego wieku” – wystawa organizowana dla 23 TNF przy współpracy z Galerią Plakatu POSTER GALLERY oraz wystawa „100 lat polskiego filmu” – wystawa fotografii przygotowana przez PISF.

Obchody 50-lecia Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych (SKSiL), w którym w godzinach przedpołudniowych odbędzie się debata otwarta z udziałem Rady Programowej SKSiL oraz zaproszonych przedstawicieli kin studyjnych nt. „Historia kina w Polsce na podstawie 50 lat działalności Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych”. Druga część spotkania będzie debatą zamkniętą w której przedstawiony zostanie do konsultacji wstępnej program cyfryzacji kin opracowany przez SKSiL. ( 15.05.09 – TCK)

DEBATA (TCK, 15.05.09) - „Polska produkcja filmowa na przestrzeni 100 lat” z udziałem producentów  – analiza, prognozy i perspektywy”. Referat wstępny wygłosi prof. Edward Zaijczek.

Promocja książek o kinematografii autorów: Łukasz Maciejewski, Tadeusz Lubelski, prof. Edward Zaijczek.

Prezentacja projektu Kino RP – rekonstrukcja cyfrowa wybitnych dzieł filmowych polskiej kinematografii , będzie to prezentacja fragmentów nowo zcyfryzowanych filmów na specjalnej cyfrowej aparaturze projekcyjnej (Piwnice TCK).

KONCERT - ta propozycja programowa cieszy się wśród publiczności ogromnym zainteresowaniem. Na przestrzeni ostatnich kilku lat publiczność mogła przy okazji festiwalu uczestniczyć w wyjątkowych wydarzeniach muzycznych, do których niewątpliwie należały: Koncerty  Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestry Adama Sztaby, czy muzyka filmowa Krzysztofa Komedy w dwóch aranżacjach jazzowej i rockowej. Od 20 jubileuszowej edycji Festiwalu jedną z propozycji są plenerowe wydarzenia artystyczne właśnie w postaci koncertów, które nadały mu ogromnego rozmachu i otworzyły go na szersze grono widzów.                                                                                              
16.05.09  na tarnowskim Rynku odbędzie się Gala Finałowa, podczas której zostaną wręczone statuetki i nagrody Laureatom Festiwalu oraz odbędzie się koncert  pt.: „Muzyka filmowa”  w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej. Galę poprowadzi Andrzej Sołtysik (TVN), koncert natomiast Paweł Sztompke (Polskie Radio).

WIDOWISKO PLENEROWE (Rynek, 15.05.09) – „Pokazy kaskaderskie - plan zdjęciowy filmu akcji ” z udziałem grupy kaskaderów działającej przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich pod kierunkiem znanego polskiego kaskadera Ryszarda Janikowskiego oraz operatora Piotra Lenara. Oprawą artystyczną zajmie się współpracownik DJ ADAMUSA - DJ MAFIA MIKE, a całość poprowadzi Kuba Bielak  (TVN TURBO).

Elementem wpływającym na podniesienie znaczenia i prestiżu festiwalu są coroczne starania organizatorów o stworzenie oprawy plastycznej w postaci plakatu festiwalu, zaprojektowanego przez uznanego twórcę, będącego jego wizytówką. Dotychczas autorami plakatu byli m.in.; Andrzej Dudziński, Waldemar Świeży, Daniel Horowitz, Piotr Dumała, Lech Majewski, Wilhelm Sasnal,  a w 2009 roku zaproszenie do współpracy przyjął Andrzej Pągowski.

Festiwal w br. patronatem medialnym objęli:  Miesięcznik filmowy „KINO”, „Gazeta Wyborcza”, Grupa TVN, Telewizja Kino Polska, Radio Kraków - Małopolska, Radio Rzeszów, portale internetowe: Onet, Stopklatka, Filmpolski, Filmnews, Kinoskop oraz patroni lokalni: RDN - Małopolska, Galicyjski Tygodnik Informacyjny „TEMI”, Telewizja Małopolska TVM.
Głównym Partnerem Tarnowskiej Nagrody Filmowej są AZOTY TARNÓW.

OFICJALNA STRONA 23 TARNOWSKIEJ NAGRODY FILMOWEJ


* GALERIA *


(334x480)
JPEG
(800x1150)
ZIP
0.00 kb
LAUREACI 23 TNF

23 TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA

| SCENA | FILM | GALERIA | EDUKACJA | USŁUGI | O NAS | FOTORELACJE | TERMINARZ IMPREZ | 20 TNF | 21 TNF | BYŁ SOBIE BLUES...2007 | DNI TARNOWA 2006 | BYŁ SOBIE BLUES...2006 | 22 TNF | DNI TARNOWA 2008 | BYŁ SOBIE BLUES...2008 | 23 TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA | BYŁ SOBIE BLUES... 2009 |
(©) www.tck.pl 2005. Wszelkie prawa zastrzeżone.