Dziś jest: 20 marzec 2023 r.
Szukane wyrażenie:


sprawdź repertuar na dzień:Znajdź projekcje filmu:


SCENA
FILM
GALERIA
EDUKACJA
USŁUGI
O NAS
HISTORIA
MEDIA DONOSZĄ
KTO JEST KIM
KOMUNIKATY
FOTORELACJE
TERMINARZ IMPREZ
20 TNF
21 TNF
BYŁ SOBIE BLUES...2007
DNI TARNOWA 2006
BYŁ SOBIE BLUES...2006
22 TNF
DNI TARNOWA 2008
BYŁ SOBIE BLUES...2008
23 TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA
BYŁ SOBIE BLUES... 2009


Tarnowskie
Centrum
Kultury


ul. Rynek 5
33-100 Tarnów
POLAND

tel/fax:+48 14 6 888 888

email: tck@tck.pl

Kino Marzenie
ul. Staszica 4
33 - 100 Tarnów
POLAND

tel/fax:+48 14 6 888 885

email: kino@tck.plO NAS / KOMUNIKATY

drukuj
2008-05-07
Przetarg nieograniczony (źródło: Inf.wł.)


O G Ł O S Z E N I E


Tarnowskie Centrum Kultury w Tarnowie, adres: Rynek 5, 33-100 Tarnów, tel.  014 6888888 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku przy Rynku 5 w Tarnowie, o łącznej powierzchni 155,30 m kw. wyposażonego w instalacje  elektryczną i wodno kanalizacyjną.
1. Wymieniony wyżej lokal przeznaczono do najmu na okres 5 lat w celu prowadzenia działalności handlowej lub usługowej
Preferowane działalności :
• Księgarnia Multimedialna (prasa, ksiązka, płyty )
• Kawiarnia
• Restauracja
2. W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne.
3. Stawka wywoławcza czynszu wynosi  30,00 zł. netto za 1 m kw. powierzchni.
4. Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany do ponoszenia innych opłat związanych z używaniem lokalu tj.:
- za dostawę energii elektrycznej,
- za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
- za wywóz śmieci
w wysokościach ustalonych na podstawie odrębnych umów.
5. Czynsz będzie płatny w terminie do 10 – go każdego miesiąca z góry.
6. Lokal będzie udostępniany zainteresowanym do oględzin w godzinach otwarcia kawiarni „Leliwa” tj. codziennie od 12.oo do 22.oo
7. Wadium w wysokości  500,00  zł należy wpłacić  gotówką w kasie Tarnowskiego Centrum Kultury w Tarnowie przy Rynku 5,  przed złożeniem oferty.
8. Oferentom  którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone w  terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu poprzez wypłatę w kasie
9. Wadium wpłacone przez oferenta który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu.
10. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia przetargu.
11. W razie uchylenia się oferenta, który wygra przetarg od zawarcie umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Tarnowskiego Centrum Kultury.
12. Oferta powinna zawierać:
            - imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę (firmę) oraz siedzibę i adres
              w przypadku osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej,
            - datę sporządzenia oferty,
            - oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i
              przyjmuje te warunku bez zastrzeżeń,
            - oferowaną stawkę czynszu za 1 m kw. powierzchni,
            - aktualny odpis z właściwego rejestru w którym oferent jest
              zarejestrowany albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
              działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
              przed upływem składania ofert,
            - kserokopię dowodu wpłaty wadium,
            - informację o rodzaju działalności jaką oferent zamierza prowadzić w
              wynajmowanym lokalu.
13. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu”, w sekretariacie Tarnowskiego Centrum Kultury Rynek 5 do dnia 21.05. 2008 r. do godz. 12.00        
14. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  21.05. 2008 r. o godz. 12.00
15. Z projektem umowy najmu można zapoznać się w Tarnowskim Centrum Kultury przy Rynku 5 pok. 23.
16. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
17. Dodatkowe informacje w sprawach dotyczących przetargu można uzyskać w Tarnowskim Centrum Kultury pok. 23 tel.  014 6888888 w. 120
            


    KONKURS FOTOGRAFICZNY „FOTO – NATURA 2000”

NOMINACJE PISF

ZIYO NOMINOWANE DO SUPERJEDYNEK 2009

ŻAŁOBA NARODOWA

MARZENIE WYRÓŻNIONE

XXV PRZEGLĄD TALENTÓW MUZYCZNYCH

"W CIEPŁYM MIEŚCIE" - JUBILEUSZ 15 LECIA S.M.ROCK NA ANTENIE TVP KRAKÓW - 03.12.08

ZMIANA TERMINU WYSTĘPU KABARETÓW

JAN MACHULSKI 1928 - 2008

ALBUM Z WYSTAWY "Kocham! TARNÓW" W SPRZEDAŻY

Kevin Mielawczyk Laureatem Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego w Opolu

KONKURS NA STRONĘ INTERNETOWĄ TCK

Poezja czarno-białego świata

MIKOŁAJ BEREZA - 1987 - 2008

LATO W TCK

Przetarg nieograniczony

Jazz płynący prosto z serca

ŻAŁOBA NARODOWA

Laureaci dorocznych Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA nominowana do Dorocznych Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

PLEBISCYT 2007

Aukcja fotografii Grzegorza Smołońskiego - NEPAL

15 tysięcy złotych dla młodych animatorów kultury!

"NEPAL" - Finisaż i wielka aukcja fotografii - Galeria TCK, 15.12.07

„Śmiech jest dla duszy tym samym, czym tlen dla płuc.”

I love rock! S.M. ROCK!

Kult - hurra be

Jazz ... nie tylko instrumentalnie

NOC KABARETOWA - Dwugłos o imprezie TCK i TEMI

Żywiołowy koncert Teksasy i Riders

ŻAŁOBA NARODOWA

Filmowi outsiderzy w TCK

"TYDZIEŃ FILMOWY" w plebiscycie WIELKIE ODKRYWANIE MAŁOPOLSKI

Koncert 21 Tarnowskiej Nagrody Filmowej na antenie TVP3

HEY, Muchy, Totentanz

Na-jeżona natura oczyma czupurnych

KULTURALNIE NA LETNIE DNI

Tarnowski tydzień filmowy

Solowy występ Tomka Lipińskiego

W rytmach muzyki reggae...

To już 5 lat! - Urodzinowy koncert zespołu Czuband

Energetyczne dźwięki w piwnicach TCK – koncert zespołu Des Moines.

Dzień świętego Patryka w piwnicach TCK

IRLANDIA - KRAINA CELTÓW

Jazzowa uczta w piwnicy TCK nie tylko dla jej miłośników...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OTWARTEGO DLA HISTORYKÓW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Otwarty Konkurs dla historyków, pasjonatów historii najnowszej do współpracy z TCK

Niezwykła podróż w Kinie Marzenie

Tym razem nie rockowo, lecz nastrojowo ... - spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego.

NAJCIEKAWSZE WYDARZENIE KULTURALNE 2006 R. - PLEBISCYT

Hiphopowo na scenie TCK - Fisz i Emade

Wyjątkowy koncert jazzowy Milesa Griffitha

Szczelny dach i nowa elewacja

Insert TCK w Tygodniku Informacyjnym "TEMI" - 06.12.06

ZAŁOBA NARODOWA

Sukces Akademii Filmowej

Doskonały koncert jazzowy legendarnej formacji Ptaszyn Wróblewski Quartet - tekst + zdjęcia

Rewia piosenki włoskiej w kinie Marzenie

CUBA W OBIEKTYWIE RAFAŁA STACHOWICZA

Wojtek Klich za kratkami

"NEPAL" - wystawa fotografii Grzegorza Smołońskiego w Łodzi

Ostatnia taka noc kabaretowa za nami

Noc pełna humoru

"BYŁ SOBIE BLUES" i "GALA MOZARTOWSKA" w Kronice TVP3 - 19.08.06

Boogie-woogie całą noc w Tarnowie

BYŁ SOBIE BLUES

"KAWA CZY HERBATA?" z Tarnowa - TVP1, 16.08.06

Warsztaty i koncert flamenco (fotoreportaż)

De Mono przepędziło deszcz

Dziś i jutro polskiego filmu - fragmenty debaty

Tarnowska Nagroda Filmowa

Organizatorzy TNF na antenie TVP!

Prezent dla kinomanów - bilety za złotówkę!

20 Jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa

Specjalny serwis o Nagrodzie Filmowej

CKOD w Tarnowie

Świat prostoty i egzotyki w fotografii Smołońskiego

20 Tarnowska Nagroda Filmowa

"Wszyscy jesteśmy Chrystusami", "Komornik" i "Jasminum" walczą o Tarnowską Nagrodę Filmową

ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW

Lady z trąbką

RE:AKCJA z udziałem 12 Perkusistów juz do ściągnięcia!

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

Tarnowska kultura w rękach młodzieży

W Tarnowskim Centrum Kultury otwarto wystawę fotografii Grzegorza Smołońskiego w ramach „Wypraw Geograficznych” pn. „NEPAL”.

Powitanie Wiosny z Dzika Kiszką

Remont dachu kina

W Piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury spotkali się miłośnicy historii.

Kapturkiewicz szefem TCK

Muzyczny piątek w TCKu

Dyrektor TCK już oficjalnie

Po dżemowej Zadyszce

12 Perkusistów i 1 bas w TVP 1!

Straszni Panowie Trzej

W piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury odbył się ostatni wernisaż Tarnowskiej Alternatywy pod tytułem „Można inaczej”.

33 portrety i 1 reportaż - wernisaż 03.02.06

Konkurs na stanowisko Dyrektora TCK

Pierwsze "Zderzenia" za nami ...

Rockowe O!płateczki

Co boli polską młodzież

The Globetrotters na początek

Galeria JUVENILIA

I Jesienny Salon Sztuki

Dane kontaktowe pracowników TCK

Wyprawa na krańce świata

Tarnów Alternativ Spojrzenie Młodych na swoje miasto

S.M.Rock zaprasza

Zaduszkowe Dżemowanie

Andrzejkowa noc

Opowieść o "Dziadach"

Zmiany koncepcyjne w Tarnowskim Centrum Kultury

Nowe TCK

Od MOK do TCK

| SCENA | FILM | GALERIA | EDUKACJA | USŁUGI | O NAS | FOTORELACJE | TERMINARZ IMPREZ | 20 TNF | 21 TNF | BYŁ SOBIE BLUES...2007 | DNI TARNOWA 2006 | BYŁ SOBIE BLUES...2006 | 22 TNF | DNI TARNOWA 2008 | BYŁ SOBIE BLUES...2008 | 23 TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA | BYŁ SOBIE BLUES... 2009 |
(©) www.tck.pl 2005. Wszelkie prawa zastrzeżone.