Dziś jest: 4 grudzień 2023 r.
Szukane wyrażenie:


sprawdź repertuar na dzień:Znajdź projekcje filmu:


SCENA
FILM
GALERIA
EDUKACJA
USŁUGI
O NAS
HISTORIA
MEDIA DONOSZĄ
KTO JEST KIM
KOMUNIKATY
FOTORELACJE
TERMINARZ IMPREZ
20 TNF
21 TNF
BYŁ SOBIE BLUES...2007
DNI TARNOWA 2006
BYŁ SOBIE BLUES...2006
22 TNF
DNI TARNOWA 2008
BYŁ SOBIE BLUES...2008
23 TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA
BYŁ SOBIE BLUES... 2009


Tarnowskie
Centrum
Kultury


ul. Rynek 5
33-100 Tarnów
POLAND

tel/fax:+48 14 6 888 888

email: tck@tck.pl

Kino Marzenie
ul. Staszica 4
33 - 100 Tarnów
POLAND

tel/fax:+48 14 6 888 885

email: kino@tck.plO NAS / KOMUNIKATY

drukuj
2009-07-10
KONKURS FOTOGRAFICZNY „FOTO – NATURA 2000” (źródło: Inf.wł./RDOŚ w Krakowie)
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych, Oddział w Tarnowie, ogłasza
konkurs fotograficzny
„FOTO - NATURA 2000”,
pod patronatem Regionalnego Konserwatora Przyrody w Krakowie.


Konkurs organizowany jest przy współpracy z Wydziałem Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie - Oddział w Starym Sączu, Tarnowskim Centrum Kultury oraz Nadleśnictwami: Gromnik, Piwniczna, Nawojowa i Stary Sącz.

Konkurs poświęcony jest tematyce przyrodniczej związanej z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000, która stanowi podstawę ochrony przyrody w Unii Europejskiej. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych.

Najcenniejsze przyrodniczo tereny znajdujące się we wschodniej części województwa małopolskiego, które wchodzą w skład Obszarów Natura 2000, stały się tematem konkursu fotograficznego”FOTO-NATURA 2000”.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób zajmujących się amatorsko fotografią. Zdjęcia konkursowe mają być wykonane na terenie Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000, znajdujących się na terenie powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego.

Fotografie konkursowe należy nadsyłać do dnia 1 października 2009 roku, do siedziby Wydziału Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie   - Oddział w Tarnowie, natomiast rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się w Tarnowskim Centrum Kultury w dniu 9 października 2009 roku.Regulamin konkursu fotograficznego „FOTO – NATURA2000”1. Konkurs organizowany jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych Tarnowie, pod patronatem Regionalnego Konserwatora Przyrody w Krakowie.

2. Konkurs organizowany jest przy współpracy z Wydziałem Spraw Terenowych w Starym Sączu, Nadleśnictwem Gromnik, Nadleśnictwem Piwniczna, Nadleśnictwem Nawojowa, Nadleśnictwem Stary Sącz oraz Tarnowskim Centrum Kultury.

3. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich osób amatorsko zajmujących się fotografią.

4. Temat prac konkursowych:
Obszary Natura 2000 (w tym: przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, krajobraz obszaru Natura 2000,), znajdujące się na terenie powiatów: dąbrowskiego, tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego. Spis obszarów Natura 2000 znajdujących się na terenach ww. powiatów przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Informacje o obszarach Natura 2000 oraz mapy obszarów Natura 2000 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

6. Zdjęcia konkursowe muszą być wykonane na obszarach Natura 2000 z terenu ww. powiatów.

7. W konkursie oceniane będą zdjęcia czarno – białe i kolorowe.

8. Każdy uczestnik może dostarczyć zdjęcia z dowolnej ilości obszarów Natura 2000 objętych konkursem (Załącznik nr 1), z zastrzeżeniem że z jednego obszaru może dostarczyć maksymalnie trzy zdjęcia.

9. Prace należy dostarczyć do siedziby Wydziału Spraw Terenowych, Oddział w Tarnowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, osobiście lub listem poleconym, w usztywnionej kopercie, w formie odbitek o formacie 20x30 cm, na papierze błyszczącym, nie podklejone.

Adres:
Wydział Spraw Terenowych
Oddział w Tarnowie
RDOŚ w Krakowie
al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów


Zdjęcia dostarczane osobiście należy składać pod ww. adres, na V piętrze, w pokojach nr 510 lub 509.

10. Prace należy dostarczyć do dnia 01 października 2009 roku (decyduje data stempla pocztowego).

11. Prace dostarczone na konkurs nie powinny być wcześniej publikowane, a udział w konkursie oznacza zgodę na ich bezpłatną prezentację na wystawach pokonkursowych oraz bezpłatną publikację w prasie i innych publikacjach pokonkursowych.

12. Zdjęcia należy przesłać w usztywnionej kopercie na adres tut. Wydziału. W kopercie powinny się znajdować:
• zdjęcia opatrzone na odwrocie tytułem, pseudonimem autora oraz miejscem ich wykonania (nazwą obszaru Natura 2000),
• zaklejona koperta opisana pseudonimem autora i tytułami zdjęć, zawierająca w środku następujące dane: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy.

13. Prace nadesłane w terminie zostaną ocenione przez jury.

14. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

15. Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez: Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Nadleśnictwo Gromnik, Nadleśnictwo Piwniczna, Nadleśnictwo Nawojowa oraz Nadleśnictwo Stary Sącz.

16. Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się dniu 09 października 2009 r. w Tarnowskim Centrum Kultury przy ul. Rynek 5.

17. Prace konkursowe będą prezentowane również na wystawie pokonkursowej, która będzie miała miejsce na terenie działalności Wydziału Spraw Terenowych Oddział w Starym Sączu.

18. O godzinie rozstrzygnięcia konkursu połączonego z wernisażem wystawy pokonkursowej, uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronach internetowych organizatorów konkursu.

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.Załącznik Nr 1 do regulaminu konkursu fotograficznego „FOTO - NATURA 2000”


Lista obszarów Natura 2000 na terenie powiatów: dąbrowskiego, tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego.
Źródło: zakładki „Polskie Obszary Natura 2000” i „Aktualności” oraz zakładki „Ogłoszenia/Natura 2000”.

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków


1. Beskid Niski - PLB180002
2. Gorce - PLB120001
3. Puszcza Niepołomicka - PLB120002

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk


1. Bednarka - PLH120033
2. Cerkiew w Łosiu koło Ropy - PLH120021
3. Grota Zbójnicka na Łopieniu - PLH120022
4. Kostrza - PLH120009
5. Krynica - PLH120039
6. Łabowa - PLH120036
7. Nawojowa - PLH120035
8. Ostoja Magurska - PLH180001
9. Ostoja Popradzka - PLH120019
10. Ostoje Nietoperzy Okolic Bukowca - PLH120020

Lista obszarów Natura 2000 proponowanych do wyznaczenia na podstawie Dyrektywy Siedliskowej


1. Biała Tarnowska – powiat tarnowski, nowosądecki, gorlicki
2. Dębówka nad rzeką Uszewką – powiat brzeski, tarnowski
3. Dolina rzeki Gróbki – powiat bocheński, brzeski
4. Dolny Dunajec – powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski
5. Lubogoszcz – powiat limanowski
6. Jadowniki Mokre – powiat tarnowski
7. Liwocz* – powiat tarnowski, jasielski
8. Łąki koło Kasiny Wielkiej – powiat limanowski
9. Łososina – powiat limanowski, nowosądecki
10. Nawojowa (PLH120035 uzup.) – powiat nowosądecki
11. Nowy Wiśnicz – powiat bocheński
12. Ostoja w Paśmie Brzanki – powiat tarnowski
13. Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego* – powiat myślenicki, limanowski, nowosądecki
14. Ostoje Nietoperzy Okolic Bukowca (PLH120020) – tarnowski, nowosądecki, gorlicki
15. Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego – powiat gorlicki
16. Raba z Mszanką* – powiat myślenicki, limanowski
17. Środkowy Dunajec z dopływami* – powiat nowotarski, limanowski, nowosądecki
18. Tarnawka – powiat bocheński, limanowski
19. Uroczyska Beskidu Wyspowego – powiat limanowski
20. Wisłoka z dopływami – powiat gorlicki
21. Źródliska Wisłoki – powiat gorlicki


• zdjęcia z tych obszarów Natura 2000 mogą być wykonane na terenach powiatów graniczących - z uwagi na kontynuację obszarów naturowych na terenach wykraczających poza ramy regulaminu.

dr inż. Maria Kwapniewska* GALERIA *


(343x480)
JPEG
(981x1371)
ZIP
0.00 kb
KONKURS FOTOGRAFICZNY „FOTO – NATURA 2000”

NOMINACJE PISF

ZIYO NOMINOWANE DO SUPERJEDYNEK 2009

ŻAŁOBA NARODOWA

MARZENIE WYRÓŻNIONE

XXV PRZEGLĄD TALENTÓW MUZYCZNYCH

"W CIEPŁYM MIEŚCIE" - JUBILEUSZ 15 LECIA S.M.ROCK NA ANTENIE TVP KRAKÓW - 03.12.08

ZMIANA TERMINU WYSTĘPU KABARETÓW

JAN MACHULSKI 1928 - 2008

ALBUM Z WYSTAWY "Kocham! TARNÓW" W SPRZEDAŻY

Kevin Mielawczyk Laureatem Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego w Opolu

KONKURS NA STRONĘ INTERNETOWĄ TCK

Poezja czarno-białego świata

MIKOŁAJ BEREZA - 1987 - 2008

LATO W TCK

Przetarg nieograniczony

Jazz płynący prosto z serca

ŻAŁOBA NARODOWA

Laureaci dorocznych Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA nominowana do Dorocznych Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

PLEBISCYT 2007

Aukcja fotografii Grzegorza Smołońskiego - NEPAL

15 tysięcy złotych dla młodych animatorów kultury!

"NEPAL" - Finisaż i wielka aukcja fotografii - Galeria TCK, 15.12.07

„Śmiech jest dla duszy tym samym, czym tlen dla płuc.”

I love rock! S.M. ROCK!

Kult - hurra be

Jazz ... nie tylko instrumentalnie

NOC KABARETOWA - Dwugłos o imprezie TCK i TEMI

Żywiołowy koncert Teksasy i Riders

ŻAŁOBA NARODOWA

Filmowi outsiderzy w TCK

"TYDZIEŃ FILMOWY" w plebiscycie WIELKIE ODKRYWANIE MAŁOPOLSKI

Koncert 21 Tarnowskiej Nagrody Filmowej na antenie TVP3

HEY, Muchy, Totentanz

Na-jeżona natura oczyma czupurnych

KULTURALNIE NA LETNIE DNI

Tarnowski tydzień filmowy

Solowy występ Tomka Lipińskiego

W rytmach muzyki reggae...

To już 5 lat! - Urodzinowy koncert zespołu Czuband

Energetyczne dźwięki w piwnicach TCK – koncert zespołu Des Moines.

Dzień świętego Patryka w piwnicach TCK

IRLANDIA - KRAINA CELTÓW

Jazzowa uczta w piwnicy TCK nie tylko dla jej miłośników...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OTWARTEGO DLA HISTORYKÓW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Otwarty Konkurs dla historyków, pasjonatów historii najnowszej do współpracy z TCK

Niezwykła podróż w Kinie Marzenie

Tym razem nie rockowo, lecz nastrojowo ... - spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego.

NAJCIEKAWSZE WYDARZENIE KULTURALNE 2006 R. - PLEBISCYT

Hiphopowo na scenie TCK - Fisz i Emade

Wyjątkowy koncert jazzowy Milesa Griffitha

Szczelny dach i nowa elewacja

Insert TCK w Tygodniku Informacyjnym "TEMI" - 06.12.06

ZAŁOBA NARODOWA

Sukces Akademii Filmowej

Doskonały koncert jazzowy legendarnej formacji Ptaszyn Wróblewski Quartet - tekst + zdjęcia

Rewia piosenki włoskiej w kinie Marzenie

CUBA W OBIEKTYWIE RAFAŁA STACHOWICZA

Wojtek Klich za kratkami

"NEPAL" - wystawa fotografii Grzegorza Smołońskiego w Łodzi

Ostatnia taka noc kabaretowa za nami

Noc pełna humoru

"BYŁ SOBIE BLUES" i "GALA MOZARTOWSKA" w Kronice TVP3 - 19.08.06

Boogie-woogie całą noc w Tarnowie

BYŁ SOBIE BLUES

"KAWA CZY HERBATA?" z Tarnowa - TVP1, 16.08.06

Warsztaty i koncert flamenco (fotoreportaż)

De Mono przepędziło deszcz

Dziś i jutro polskiego filmu - fragmenty debaty

Tarnowska Nagroda Filmowa

Organizatorzy TNF na antenie TVP!

Prezent dla kinomanów - bilety za złotówkę!

20 Jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa

Specjalny serwis o Nagrodzie Filmowej

CKOD w Tarnowie

Świat prostoty i egzotyki w fotografii Smołońskiego

20 Tarnowska Nagroda Filmowa

"Wszyscy jesteśmy Chrystusami", "Komornik" i "Jasminum" walczą o Tarnowską Nagrodę Filmową

ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW

Lady z trąbką

RE:AKCJA z udziałem 12 Perkusistów juz do ściągnięcia!

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

Tarnowska kultura w rękach młodzieży

W Tarnowskim Centrum Kultury otwarto wystawę fotografii Grzegorza Smołońskiego w ramach „Wypraw Geograficznych” pn. „NEPAL”.

Powitanie Wiosny z Dzika Kiszką

Remont dachu kina

W Piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury spotkali się miłośnicy historii.

Kapturkiewicz szefem TCK

Muzyczny piątek w TCKu

Dyrektor TCK już oficjalnie

Po dżemowej Zadyszce

12 Perkusistów i 1 bas w TVP 1!

Straszni Panowie Trzej

W piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury odbył się ostatni wernisaż Tarnowskiej Alternatywy pod tytułem „Można inaczej”.

33 portrety i 1 reportaż - wernisaż 03.02.06

Konkurs na stanowisko Dyrektora TCK

Pierwsze "Zderzenia" za nami ...

Rockowe O!płateczki

Co boli polską młodzież

The Globetrotters na początek

Galeria JUVENILIA

I Jesienny Salon Sztuki

Dane kontaktowe pracowników TCK

Wyprawa na krańce świata

Tarnów Alternativ Spojrzenie Młodych na swoje miasto

S.M.Rock zaprasza

Zaduszkowe Dżemowanie

Andrzejkowa noc

Opowieść o "Dziadach"

Zmiany koncepcyjne w Tarnowskim Centrum Kultury

Nowe TCK

Od MOK do TCK

| SCENA | FILM | GALERIA | EDUKACJA | USŁUGI | O NAS | FOTORELACJE | TERMINARZ IMPREZ | 20 TNF | 21 TNF | BYŁ SOBIE BLUES...2007 | DNI TARNOWA 2006 | BYŁ SOBIE BLUES...2006 | 22 TNF | DNI TARNOWA 2008 | BYŁ SOBIE BLUES...2008 | 23 TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA | BYŁ SOBIE BLUES... 2009 |
(©) www.tck.pl 2005. Wszelkie prawa zastrzeżone.