Dziś jest: 20 marzec 2023 r.
Szukane wyrażenie:


sprawdź repertuar na dzień:Znajdź projekcje filmu:


SCENA
FILM
GALERIA
EDUKACJA
USŁUGI
O NAS
HISTORIA
MEDIA DONOSZĄ
KTO JEST KIM
KOMUNIKATY
FOTORELACJE
TERMINARZ IMPREZ
20 TNF
21 TNF
BYŁ SOBIE BLUES...2007
DNI TARNOWA 2006
BYŁ SOBIE BLUES...2006
22 TNF
DNI TARNOWA 2008
BYŁ SOBIE BLUES...2008
23 TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA
BYŁ SOBIE BLUES... 2009


Tarnowskie
Centrum
Kultury


ul. Rynek 5
33-100 Tarnów
POLAND

tel/fax:+48 14 6 888 888

email: tck@tck.pl

Kino Marzenie
ul. Staszica 4
33 - 100 Tarnów
POLAND

tel/fax:+48 14 6 888 885

email: kino@tck.plO NAS / HISTORIA

drukuj
2005-11-14
Od MOK do TCK (źródło: Inf.wł.)


Tarnowskie Centrum Kultury powstało  na drodze przekształcania się instytucji (początkowo Miejski Ośrodek Kultury, później Tarnowski Ośrodek Kultury).
      
W dniu 7 czerwca 1978 roku Komisja Oświaty, Kultury i Wychowania, istniejąca przy Miejskiej Radzie Narodowej w Tarnowie, stwierdziła, iż istnieje potrzeba stworzenia ośrodka, który zajmowałby się koordynacją działalności kulturalnej
w mieście, a także inspirował i inicjował różnorodne kierunki działalności artystycznej. Doprowadziło to do założenia Miejskiego Ośrodka Kultury.
Miejski Ośrodek Kultury zajmował się organizacją imprez oświatowych, artystycznych, rozrywkowo - rekreacyjnych, prowadził zespoły artystyczne, koła
i kluby zainteresowań. Do głównych zadań placówki należało „ rozwijanie
i podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców, kształtowanie postaw społecznych, moralności socjalistycznej i naukowego światopoglądu, rozwijanie zainteresowań mieszkańców, podnoszenie kultury życia codziennego, pracy
i wypoczynku”.
Ponadto Miejski Ośrodek Kultury sprawował merytoryczny nadzór nad działalnością placówek kulturalno - wychowawczych na terenie Tarnowa oraz zapewniał im metodyczną i organizacyjną pomoc.
Za pracę instytucji odpowiedzialny był dyrektor, natomiast bezpośrednią opiekę nad placówką sprawował Prezydent Miasta Tarnowa.
Początkowo siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury znajdowała się przy ul. Nowej w Urzędzie Miejskim (było to jedno pomieszczenie).W 1983 roku placówka otrzymała nowe biuro przy ul. Krakowskiej 11 (trzy pomieszczenia). Nowe, lepsze
warunki lokalowe umożliwiły pracownikom rozszerzenie oferty kulturalnej placówki, wprowadzenie stałych form działalności, którymi były:
cykle edukacyjne „Poznajemy teatr” i „Znajomi z ekranu” (recitale i spotkania z artystami filmowymi i teatralnymi); Klub Widza Filmowego.

W roku 1985 statut Miejskiego Ośrodka Kultury został rozszerzony o załącznik zmieniający strukturę placówki. Od tej pory Ośrodkowi bezpośrednio podlegały:
Dom Kultury Romów i Dom Kultury w Klikowej (obie placówki prowadziły działalność na podstawie własnych, odrębnie zatwierdzonych statutów);
Amfiteatr Letni; Kluby : „Prasy i książki”, „ABBA”, „Kolejarz”, „Seniora - Słoneczna Jesień”, „Merkury”, „Seniora PKPS”, „Wędkarza”, „Pegaz I”, „Pegaz II”, „Pegaz III”, „Auto-Moto”, „Relax”, „M-2”, „Panorama”; Świetlice : Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Niewidomych, Świat Młodych.
Ponadto ustawa rozszerzyła działalność Społecznej Rady Programowej.
Od 1985 roku w skład Rady wchodziło 13 osób, które zajmowały się opiniowaniem i uzupełnianiem własnymi wnioskami programów działania Miejskiego Ośrodka
Kultury. Do zadań Rady należało również ocenianie i przedstawianie Miejskiej Radzie Narodowej ocen i wniosków dotyczących realizacji programów przez Ośrodek.

W 1985 roku Miejski Ośrodek Kultury po raz pierwszy zorganizował Wojewódzki Przegląd Talentów Muzycznych Szkół Średnich.
W roku 1987 w ofercie kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury pojawił się nowy cykl spotkań z filmem oświatowym pt. „Filmowe wyprawy w świat”, obejmujący filmy dokumentalne z dziedziny geografii, antropologii, etnografii i biologii.
W tymże roku cykl edukacyjny „Poznajemy teatr” został wzbogacony o tygodniowe Warsztaty Teatralne, podczas których dzieci i młodzież, pod kierownictwem aktorów, przygotowywała przedstawienie plenerowe, pokazywane później na
ulicach Tarnowa.
Mocą uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 1989 roku nazwa Miejskiego Ośrodka Kultury w Tarnowie została zmieniona na Tarnowski Ośrodek Kultury (siedziba przy ul. Krakowskiej 11). Początkowo Ośrodek działał na terenie Tarnowa poprzez Dzielnicowy Dom Kultury w Klikowej, Dom Kultury Romów oraz Amfiteatr Letni.
Działalność Dzielnicowego Domu Kultury w Klikowej polegała na realizacji wielokierunkowej koncepcji profilu pracy (była to jedyna placówka na terenie dzielnicy Klikowa, musiała więc zaspokajać wszystkie jej potrzeby kulturalne).
Instytucja głównie koncentrowała się na edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży zrzeszonej w amatorskich zespołach artystycznych.
Dom Kultury Romów pełnił funkcję reprezentacyjną dla grupy etnicznej Romów
w Polsce, ponieważ była to jedyna placówka tego typu w kraju (eksperymentalny charakter instytucji). Ponadto zajmowała się działalnością kulturalno-wychowawczą, głównie na rzecz Romów zamieszkujących Tarnów, kultywowała ich tradycje.
Natomiast Amfiteatr Letni prowadził działalność imprezową na rzecz mieszkańców Tarnowa we wszystkich możliwych formach.
Tarnowskiemu Ośrodkowi Kultury podlegały również:
Kina : „Marzenie” i „Krakus”;
Kluby : Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej i Towarzystwa Przyjaciół Węgier.
Tarnowski Ośrodek Kultury podtrzymywał formy pracy Miejskiego Ośrodka Kultury, wprowadzał również swoje pomysły (m.in. „BEZAN” - Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żeglarskiej).

Nowy statut został nadany Tarnowskiemu Ośrodkowi Kultury w 1991 roku, równocześnie wcześniejszy statut placówki stracił swą moc obowiązującą. Od tej pory Tarnowskiemu Ośrodkowi Kultury podlegał Amfiteatr Letni (ul. Kopernika), kino „Marzenie” (ul. Staszica), Klub Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego (ul. Mickiewicza) oraz budynek przeznaczony na siedzibę placówki (Rynek 5).

W 1992 roku Rada Miejska, w wyniku przekształcenia dotychczasowego Tarnowskiego Ośrodka Kultury, utworzyła Tarnowskie Centrum Kultury. Na swoją siedzibę Tarnowskie Centrum Kultury otrzymało odrestaurowaną, zabytkową
kamienicę przy Rynku 5. Otwarcie budynku placówki nastąpiło 29 maja 1992 roku, podczas obchodów „Dni Tarnowa”.
Aktualnie Tarnowskiemu Centrum Kultury podlega kino „Marzenie” oraz Amfiteatr Letni.

KONKURS FOTOGRAFICZNY „FOTO – NATURA 2000”

NOMINACJE PISF

ZIYO NOMINOWANE DO SUPERJEDYNEK 2009

ŻAŁOBA NARODOWA

MARZENIE WYRÓŻNIONE

XXV PRZEGLĄD TALENTÓW MUZYCZNYCH

"W CIEPŁYM MIEŚCIE" - JUBILEUSZ 15 LECIA S.M.ROCK NA ANTENIE TVP KRAKÓW - 03.12.08

ZMIANA TERMINU WYSTĘPU KABARETÓW

JAN MACHULSKI 1928 - 2008

ALBUM Z WYSTAWY "Kocham! TARNÓW" W SPRZEDAŻY

Kevin Mielawczyk Laureatem Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego w Opolu

KONKURS NA STRONĘ INTERNETOWĄ TCK

Poezja czarno-białego świata

MIKOŁAJ BEREZA - 1987 - 2008

LATO W TCK

Przetarg nieograniczony

Jazz płynący prosto z serca

ŻAŁOBA NARODOWA

Laureaci dorocznych Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA nominowana do Dorocznych Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

PLEBISCYT 2007

Aukcja fotografii Grzegorza Smołońskiego - NEPAL

15 tysięcy złotych dla młodych animatorów kultury!

"NEPAL" - Finisaż i wielka aukcja fotografii - Galeria TCK, 15.12.07

„Śmiech jest dla duszy tym samym, czym tlen dla płuc.”

I love rock! S.M. ROCK!

Kult - hurra be

Jazz ... nie tylko instrumentalnie

NOC KABARETOWA - Dwugłos o imprezie TCK i TEMI

Żywiołowy koncert Teksasy i Riders

ŻAŁOBA NARODOWA

Filmowi outsiderzy w TCK

"TYDZIEŃ FILMOWY" w plebiscycie WIELKIE ODKRYWANIE MAŁOPOLSKI

Koncert 21 Tarnowskiej Nagrody Filmowej na antenie TVP3

HEY, Muchy, Totentanz

Na-jeżona natura oczyma czupurnych

KULTURALNIE NA LETNIE DNI

Tarnowski tydzień filmowy

Solowy występ Tomka Lipińskiego

W rytmach muzyki reggae...

To już 5 lat! - Urodzinowy koncert zespołu Czuband

Energetyczne dźwięki w piwnicach TCK – koncert zespołu Des Moines.

Dzień świętego Patryka w piwnicach TCK

IRLANDIA - KRAINA CELTÓW

Jazzowa uczta w piwnicy TCK nie tylko dla jej miłośników...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OTWARTEGO DLA HISTORYKÓW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Otwarty Konkurs dla historyków, pasjonatów historii najnowszej do współpracy z TCK

Niezwykła podróż w Kinie Marzenie

Tym razem nie rockowo, lecz nastrojowo ... - spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego.

NAJCIEKAWSZE WYDARZENIE KULTURALNE 2006 R. - PLEBISCYT

Hiphopowo na scenie TCK - Fisz i Emade

Wyjątkowy koncert jazzowy Milesa Griffitha

Szczelny dach i nowa elewacja

Insert TCK w Tygodniku Informacyjnym "TEMI" - 06.12.06

ZAŁOBA NARODOWA

Sukces Akademii Filmowej

Doskonały koncert jazzowy legendarnej formacji Ptaszyn Wróblewski Quartet - tekst + zdjęcia

Rewia piosenki włoskiej w kinie Marzenie

CUBA W OBIEKTYWIE RAFAŁA STACHOWICZA

Wojtek Klich za kratkami

"NEPAL" - wystawa fotografii Grzegorza Smołońskiego w Łodzi

Ostatnia taka noc kabaretowa za nami

Noc pełna humoru

"BYŁ SOBIE BLUES" i "GALA MOZARTOWSKA" w Kronice TVP3 - 19.08.06

Boogie-woogie całą noc w Tarnowie

BYŁ SOBIE BLUES

"KAWA CZY HERBATA?" z Tarnowa - TVP1, 16.08.06

Warsztaty i koncert flamenco (fotoreportaż)

De Mono przepędziło deszcz

Dziś i jutro polskiego filmu - fragmenty debaty

Tarnowska Nagroda Filmowa

Organizatorzy TNF na antenie TVP!

Prezent dla kinomanów - bilety za złotówkę!

20 Jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa

Specjalny serwis o Nagrodzie Filmowej

CKOD w Tarnowie

Świat prostoty i egzotyki w fotografii Smołońskiego

20 Tarnowska Nagroda Filmowa

"Wszyscy jesteśmy Chrystusami", "Komornik" i "Jasminum" walczą o Tarnowską Nagrodę Filmową

ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW

Lady z trąbką

RE:AKCJA z udziałem 12 Perkusistów juz do ściągnięcia!

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

Tarnowska kultura w rękach młodzieży

W Tarnowskim Centrum Kultury otwarto wystawę fotografii Grzegorza Smołońskiego w ramach „Wypraw Geograficznych” pn. „NEPAL”.

Powitanie Wiosny z Dzika Kiszką

Remont dachu kina

W Piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury spotkali się miłośnicy historii.

Kapturkiewicz szefem TCK

Muzyczny piątek w TCKu

Dyrektor TCK już oficjalnie

Po dżemowej Zadyszce

12 Perkusistów i 1 bas w TVP 1!

Straszni Panowie Trzej

W piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury odbył się ostatni wernisaż Tarnowskiej Alternatywy pod tytułem „Można inaczej”.

33 portrety i 1 reportaż - wernisaż 03.02.06

Konkurs na stanowisko Dyrektora TCK

Pierwsze "Zderzenia" za nami ...

Rockowe O!płateczki

Co boli polską młodzież

The Globetrotters na początek

Galeria JUVENILIA

I Jesienny Salon Sztuki

Dane kontaktowe pracowników TCK

Wyprawa na krańce świata

Tarnów Alternativ Spojrzenie Młodych na swoje miasto

S.M.Rock zaprasza

Zaduszkowe Dżemowanie

Andrzejkowa noc

Opowieść o "Dziadach"

Zmiany koncepcyjne w Tarnowskim Centrum Kultury

Nowe TCK

Od MOK do TCK

| SCENA | FILM | GALERIA | EDUKACJA | USŁUGI | O NAS | FOTORELACJE | TERMINARZ IMPREZ | 20 TNF | 21 TNF | BYŁ SOBIE BLUES...2007 | DNI TARNOWA 2006 | BYŁ SOBIE BLUES...2006 | 22 TNF | DNI TARNOWA 2008 | BYŁ SOBIE BLUES...2008 | 23 TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA | BYŁ SOBIE BLUES... 2009 |
(©) www.tck.pl 2005. Wszelkie prawa zastrzeżone.